در صورتی که شلنگ مورد آسیب قرار گیرد ، چنانچه صدمه وارده قابل اصلاح باشد ، شرکت کاوندگان کویر سبز مبادرت به اصلاح و رفع آسیب وارده خواهد نمود. لطفا جهت برخورداری از خدمات پس از فروش با بخش فنی شرکت کاوندگان کویر سبز تماس حاصل فرمایید.