روش آزمایش شلنگ های انعطاف پذیر کامپوزیت:

1. شلنگ مورد نظر باید کاملا تمیز شود.
2. سطح خارجی شلنگ را بدقت بررسی کنید (چنانچه پوشش و یا مفتول خارجی آسیب دیده باشد شلنگ را مورد آزمایش قرار ندهید.)
3.شلنگ را بشکل صاف و در یک راستا روی سطحی هموار قرار دهید.
4. یک سرشلنگ را به کمپرسور آب متصل و سر دیگر را بوسیله کورکن مسدود نمایید سپس از طرف سر ورودی ، آب را با فشار کم باز کرده و اجازه دهید از طرف دیگر هوای داخل شلنگ تخلیه شود و پس از اطمینان از این موضوع ، کورکن را کاملا مسدود نموده ، شیر آب ورودی را تا میزان 1.5 برابر فشار کاری مورد نظر به مدت ده دقیقه باز و شلنگ را تحت این فشار قرار دهید.

اخطار: شلنگ های فرسوده و آسیب دیده ممکن است خطر ساز باشند ، بنابر این لازم است قبل از اقدام به شروع آزمایش حتما شلنگ کاملا بررسی شود. همچنین بهتر است این بررسی هر شش ماه یک بار تکرار گردد.

 

 

آزمایش پیوستگی الکتریکی شلنگهای کامپوزیت (سیستم ارت):

1. شلنگ را بر روی سطحی عایق قرار دهید.
2. هر یک از دو سر سیم اهم سنج را به اتصالات دو سر شلنگ متصل نمایید.
3. مقدار مقاومت الکتریکی بین دو سر شلنگ را ثبت کنید.

تذکر: چنانچه پیوستگی الکتریکی دو سر شلنگ قطع باشد و یا مقدار مقاومت الکتریکی بین دو سر شلنگ بیشتر از 10 اهم باشد ، شلنگ نباید مورد استفاده قرار گیرد.

 

 

رعایت مواردی چند در خصوص نگهداری شلنگ های کامپوزیت:

1. هنگام استفاده از شلنگ از ساییده شدن و تحت فشار قرار گرفتن آن توسط لبه ها و اشیاء تیز و برنده جلوگیری شود.
2. برای جابجایی ، از بدنه شلنگ استفاده کرده و از کشیدن دو سر اجتناب شود.
3. جهت افزایش طول عمر شلنگ در صورتی که فاصله دو مرحله از کاربرد مدت نسبتا طولانی باشد بهتر است بعد از هر مرحله شلنگ شستشو داده شود.
4. روش مناسب شستشوی شلنگ به نوع کاربرد و مکان استفاده از آن بستگی دارد. در صورتی که شلنگ مورد نظر جهت فرآورده های نفتی سبک و یا سیال های مشابه مورد استفاده قرار گیرد ، شستشو توسط آب گرم همراه با مواد شستشو دهنده معمولی کافی می باشد.
5. در شرایط محیطی دریا و در دسترس نبودن آب گرم و مواد شستشو دهنده ، شستشو با آب دریا نیز می تواند به طول عمر شلنگ کمک کند.
6. در صورتی که شلنگ جهت انتقال مواد اسیدی قوی مورد استفاده قرار گرفته باشد ، ضروری است قبل از عملیات شستشو مجرای داخل شلنگ کاملا تخلیه شود تا از هر گونه واکنش حرارت زا جلوگیری گردد.